محصولات ما :

  • ۱- الکل طبی ۹۶% اتیلیک بطری

  • ۲- الکل طبی ۹۶% اتیلیک فله ای